Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรดน้ำขอพรมงคลจากผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

       วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรดน้ำขอพรมงคลจากผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

  

  

  

  

 

TOP