Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท โตโยต้า บุรีรัมย์ จำกัด

pll_content_description

       วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ นายทวีศักดิ์  สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บริษัท แอดเดอรานส์ไทย จำกัด เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้า บุรีรัมย์ จำกัด เชิญชวนให้เข้าร่วมเข้าประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

  

  

TOP