Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

pll_content_description

       วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

  

TOP