Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานพิธีประเพณีกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

pll_content_description

        วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า ๒๙ ปี ถือเป็นการดำรงรักษา ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในงานมีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงของวงปี่พาทย์ การขับร้องกันตรึมโบราณ พิธีกวนข้าวทิพย์ และการประกวดกวนข้าวทิพย์ ซึ่งนางสาวอรวรรณ  ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

  

  

  

  

  

  

TOP