Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีการเปิดสัมมนา “ทางรอดของ SMEs ในยุค 4.0”

pll_content_description

       วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา “ทางรอดของ SMEs ในยุค 4.0” แก่ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมบุรีเทล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล เป็นประธาน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล

  

  

  

TOP