Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา Road Show กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

pll_content_description

       วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา Road Show กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ และ SMEs  Transformation  Loan เติมเต็มเงินทุนติดอาวุธควมรู้ ติดปีก SMEs ไทย โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

  

  

    

  

TOP