Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ...

Mol-Thailand

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ...

จับ ๔ บริษัททำเอ็มโอยู เชื่อชะลอเลิกจ้าง ๑๐ ล. ...

ปัญหาการค้ามนุษย์ ...

สาระน่ารู้ ...

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ...

บุรีรัมย์ทุ่มงบช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน 20 อำเภอ ...

TOP