Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameคู่มืออาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 8467.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:23:48+07

pll_file_nameคู่มือแอปพลิเคชั่นบริการด้านแรงงาน สมาร์ทเลเบอร์ (Smart Labour)

ขนาด : 264.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:19:07+07

pll_file_nameแบบขึ้นทะเบียนคนหางาน

ขนาด : 961.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:16:21+07
TOP