Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน

ขนาด : 3450.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-03-05 08:58:47+07

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 464.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-05-30 01:27:08+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 331.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 10:33:26+07

pll_file_nameแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด

ขนาด : 172.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-11-24 04:16:36+07

pll_file_nameใบสมัครเครือข่ายอาสามัครแรงงาน

ขนาด : 81.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 10:10:04+07

pll_file_nameสรุปผลการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2560

ขนาด : 6816.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 10:07:16+07

pll_file_nameคู่มือสำหรับการติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จ

ขนาด : 2292.3 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:40:17+07

pll_file_nameระบบข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ

ขนาด : 105.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:38:25+07

pll_file_nameการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุน ประกันภัยแรงงานไต้หวัน

ขนาด : 65.66 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-11-24 07:10:54+07

pll_file_nameสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์

ขนาด : 1004.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:32:36+07
TOP